Кадровий менеджмент

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – система планування, організації, мотивації та контролю персоналу, що спрямована на вирішення завдань організації шляхом комплексного цілеспрямованого впливу на персонал через пошук, збереження, звільнення, навчання, створення необхідних умов, удосконалення та належне використання людських ресурсів.

© Конотопцева Ю.В.

Site Footer