Консолідація демократії

КОНСОЛІДАЦІЯ ДЕМОКРАТІЇ –

1) досягнення політичним режимом стану, в якому жодна впливова політична сила не обговорює відмінних від демократичних способів отримання влади;

2) цілеспрямована робота з конструювання та вкорінення демократичних інститутів у суспільстві, поваги до демократичних правил гри; 3) визнане та усвідомлене переконання в ефективності демократії та її процедур на елітарному і масовому рівнях, що зумовлює зменшення ступеня невпевненості в демократії.

© Гонюкова Л.В.

Site Footer