Виборчий процес

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС – врегульована Конституцією та законами України специфічна взаємодія органів, організацій, окремих громадян, їхніх колективів і груп (суб’єктів виборчого процесу) з реалізації виборчих процедур, якими визначаються зміст, часові межі, послідовність та підстави для виконання різноманітних дій, операцій, рішень, способи їх оформлення та засоби фіксації результатів, спрямована на підготовку і проведення виборів з метою формування представницьких та інших виборних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

© Титаренко О.М.

Site Footer