16.2. Державна політика у сфері електронного врядування

Загальнодержавні проекти з електронного урядування

В Україні швидко поширюються Інтернет та інші цифрові технології, вплив яких на функціонування різних сфер життєдіяльності, включаючи процеси європейської інтеграції, з часом буде тільки посилюватися. Більше того, її успішність не в останню чергу залежатиме від успішності та ефективності впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері державної служби.

Упровадження елементів електронного урядування на загальнодержавному рівні почалося у 2008-2009 рр. До найбільш вагомих результатів необхідно віднести:

 • схвалення у грудні 2010 р. Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку електронного урядування в Україні, що дало поштовх для нових ініціатив щодо побудови елементів інфраструктури є-уряду;
 • схвалення Кабінетом Міністрів України Плану дій з упровадження в Україні Ініціативи “ Партнерство “Відкритий Уряд” (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220);
 • прийняття Верховною Радою України постанови № 6633 “Про впровадження інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи “Електронний парламент” до 2017 року”;
 • затвердження Верховною Радою України процедури електронних державних закупівель (зміни до закону “Про державні закупівлі” № 8633).

Реалізовано кілька галузевих проектів:

 • подання електронної звітності суб’єктами підприємницької діяльності у Податкову адміністрацію;
 • створення системи електронного декларування товарів на митниці “Електронна декларація”;
 • системи подання електронних заяв для вступу у вищі навчальні заклади;
 • системи он-лайн придбання проїзних документів на залізничному транспорті “Електронний квиток” тощо.

“Електронне село”

Враховуючи неможливість сільських громад самостійно розв’язувати проблеми інформатизації за допомогою бюджету району, а також відсутність мотивації ІКТ-бізнесу для створення інфраструктури в сільській місцевості, Дніпропетровською обласною радою було прийнято рішення про реалізацію у 2009 р. спільного проекту “Електронне село” разом із Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Фондом “Східна Європа”.

Регіональні ініціативи з розвитку електронного урядування

Основні заходи проекту було спрямовано на розвиток саме сільських територій, де сьогодні спостерігається інформаційний “голод” та які не в змозі вирішувати подібні завдання за власний рахунок. Сільський голова, який на відповідній території має повноваження, що стосуються всіх сфер життя та галузей діяльності, не мав доступу до необхідної оперативної інформації та актуальної бази нормативно-правових актів України для прийняття відповідного рішення.

Проектом було передбачено 6 основних заходів, за результатами вжиття яких:

 • підключено 334 органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради міст районного значення), 22 райони Дніпропетровської області до регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі з наданням доступу до мережі Інтернет, системи нормативно-правової бази “ЛІГА : ЗАКОН” та організовано офіційну електронну поштову скриньку;
 • створено та впроваджено в практику 22 веб-сайти районів Дніпропетровської області з можливістю представлення кожного органу місцевого самоврядування району на окремій сторінці;
 • Дніпропетровщина стала першим регіоном в Україні, у якому впроваджено технології електронного цифрового підпису власного акредитованого центру сертифікації;
 • здійснено 50 семінарів-навчань для 668 відповідальних осіб 334 органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області (сільські, селищні та міські ради міст районного значення) з питань оволодіння сучасними ІКТ із залученням науковців та фахівців обласної ради;
 • здійснено оцінювання електронної готовності територіальних спільнот області та результатів упровадження проекту як механізму підвищення ефективності державного управління інформатизацією регіону на основі першої в Україні відповідної методики, розробленої в Дніпропетровській області.

“Електронний регіон”. Одеська облдержадміністрація з 2007 р. впроваджує пілотний проект з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи “Електронний регіон”. У рамках цього проекту всі органи виконавчої влади (ОВВ) – учасники пілотного проекту підключаються до єдиної регіональної системи захищеної електронної пошти (РСЗЕП). Функціонування РСЗЕП (рис. 16.1) забезпечує КП “Обласний інформаційно-аналітичний центр” (КП ОІАЦ).

Для кожного конкретного ОВВ, що надає юридичним та фізичним особам адміністративні послуги, на поштовому сервері КП ОІАЦ створюється поштова скринька у домені www.odessa.gov.ua. Розміщення поштових скриньок ОВВ на одному поштовому сервері забезпечує швидку, захищену та гарантовану доставку електронної пошти.

Центр адміністративних послуг “Прозорий офіс” (м. Віннищ). Єдиний дозвільний центр у м. Вінниці було створено згідно з Рішенням виконкому міської ради 19 квітня 2005 р. “Прозорий офіс” складається з Інформаційного холу, Центру адміністративних послуг, де здійснюється оформлення та видача дозвільних документів, державна реєстрація суб’єктів господарювання. Крім того, в рамках “Прозорого офісу” розташовано Центр соціального партнерства, де представники громадських організацій надають безкоштовні консультації з ведення підприємницької діяльності та допомагають підприємцям сформувати повний пакет документів для здійснення державної реєстрації “під ключ”.

Центр адміністративних послуг “Прозорий офіс” – це 30 робочих місць, обладнаних за останнім словом техніки, об’єднаних у єдину комп’ютерну мережу, в якій працюють спеціалісти 19 міських та обласних дозвільних органів.

Отже, незважаючи на відставання в напрямі розвитку електронного урядування, Україна має значний потенціал та можливості вже найближчим часом зайняти гідне місце у світовому співтоваристві провідних країн.

Рис. 16.1. Схема функціонування РСЗЕП

Упровадження е-урядування в Україні забезпечить якісно новий рівень управління державою і суспільством у цілому, зміцнить довіру до держави та її політики, удосконалить взаємодію між органами державної влади й органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.

Site Footer