Додаток 3. Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів (витяг)

Постанова № 1258 від 21 грудня 2005 р., м. Київ

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1596 (1596-2006-п) від 15.11.2006 № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

Затвердити Порядок оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розміри, що додаються.

(Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007)

Прем’єр-міністр України Ю.Єхануров

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1258

ПОРЯДОК

оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення

судових процесів, пов´язаних з розглядом цивільних

та господарських справ

(Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007)

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ (далі – витрати).

(Пункт 1 Порядку в редакції Постанови КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

2. Витрати оплачують фізичні та юридичні особи, що звертаються до суду з позовними заявами, заявами про відкриття справ окремого провадження, клопотаннями про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду, про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, та скаргами.

3. Витрати не оплачуються під час звернення до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом у випадках, передбачених частиною третьою статті 81 Цивільного процесуального кодексу України (1618-15).

4. Витрати не оплачуються у випадках, передбачених частиною четвертою статті 81 та статтею 409 Цивільного процесуального кодексу України (1618-15).

5. Якщо позовна заява містить одночасно вимоги, які належать до різних категорій справ і для яких передбачено різний розмір витрат, їх оплата здійснюється за справою з найбільшим розміром.

6. У разі об’єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог або їх роз’єднання перерахунок витрат не проводиться. За виділену в самостійне провадження справу витрати оплачуються в розмірі, передбаченому для подання заяви до суду першої інстанції.

7. За повторно подану позовну заяву, заяву, клопотання, скаргу яка раніше була повернена, залишена без розгляду або провадження у справах за якою було закрито, витрати оплачуються повторно в розмірі, передбаченому для подання позовної заяви, заяви, клопотання, скарги відповідно до процесуального законодавства. У разі коли оплачені витрати підлягали поверненню у зв’язку з поверненням, залишенням позовної заяви, заяви, клопотання, скарги без розгляду або закриття провадження у справі, але не були повернені, до повторно поданої позовної заяви, заяви, клопотання, скарги додається оригінал документа про оплату витрат.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

8. За зустрічну позовну заяву, а також за заяву про вступ у справу третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги стосовно предмета спору, витрати оплачуються в розмірі, передбаченому для подання позовної заяви до суду першої інстанції.

9. За позов кількох осіб до одного або кількох відповідачів витрати оплачуються всіма позивачами або одним з них.

10. За апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, скаргу у зв’язку з винятковими обставинами та заяву про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільних справах витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

11. Кошти від оплати витрат спрямовуються на інформування учасників судових процесів про хід і результати розгляду справ, виготовлення та видачу копій судових рішень, що здійснюються шляхом створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально- розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше.

(Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

З метою перерахування коштів для оплати витрат у графі платіжного доручення «Призначення платежу» зазначається «Інформаційно-технічне забезпечення судового процесу», а також найменування суду, до якого особа звертається з позовною заявою, скаргою, заявою про відкриття окремого провадження у справі, клопотанням про видачу дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

(Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Поста-новою КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1596 (1596-2006-п) від 15.11.2006.)

12. Документ про оплату витрат додається до позовної заяви, заяви, клопотання, скарги, яку особа подає до суду відповідно до процесуального законодавства.

(Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

Документом про оплату витрат є квитанція установи банку або відділення поштового зв’язку, які прийняли платіж, платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. У разі коли оплата витрат здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунка вкладника, відкритого в установі банку, додається довідка, засвідчена підписом контролера, скріпленим печаткою фінансової установи.

13. Повернення коштів, внесених для оплати витрат, здійснюється у випадках та в розмірі, передбачених процесуальним законодавством, шляхом їх перерахування на рахунок платника, відкритий в установі банку, грошового переказу через іншу фінансову установу або відділення поштового зв’язку після звернення особи.

Повернення зазначених коштів здійснюється в порядку, перед-баченому для повернення державного мита (судового збору).

(Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1258

РОЗМІРИ витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов´язаних з розглядом цивільних та господарських справ

II. Господарські справи

Для позивачів, у встановленому порядку звільнених від сплати державного мита, – за нульовою ставкою;

для всіх інших позивачів – за ставкою 118 гривень.

(Розміри в редакції Постанови КМ № 627 (627-2007-п) від 13.04.2007.)

Site Footer