Надійність у публічному управлінні

НАДІЙНІСТЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – принцип публічного управління, який характеризує здатність системи чи її компонента якісно функціонувати в зазначених умовах протягом певного періоду. Визначається як властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих умовах застосування.

© Шпига П.С.

Site Footer