Молодіжний парламент

МОЛОДІЖНИЙ ПАРЛАМЕНТ –

1) організаційна форма, заснована на історичному досвіді роботи держави з молоддю, кращих традиціях формування й розвитку соціальних механізмів представництва законних інтересів і прав молодих громадян у суспільстві, урахування їхньої думки в питаннях державного та суспільного розвитку;

2) консультативно-дорадчий орган з питань державної молодіжної політики; реальна та ефективна форма залучення молоді до прийняття управлінських рішень; своєрідна трибуна, з якої молоді громадяни, представники найбільш активної частини молоді, яка проживає на конкретній території, можуть заявити про свої права та інтереси; 3) неполітичне, добровільне, самокероване формування, створене з ініціативи молодих людей, яке об’єднує представників різних категорій молоді та діє з дотриманням принципів виборності та легітимності.

© СавчукЛ.С.

Site Footer