Критерії економічної безпеки

КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – реальні статистичні показники, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з погляду забезпечення її сталого розвитку, зокрема: обсяг валового внутрішнього продукту, частка в промисловому виробництві обробної промисловості, частка в промисловому виробництві машинобудування, обсяги інвестицій, витрати на наукові дослідження, частка нових видів продукції в обсязі продукції машинобудування, тривалість життя населення, рівень безробіття за методологією МОП, рівень інфляції за рік, обсяг внутрішнього боргу за зіставлюваний період часу, обсяг зовнішнього боргу, частка зовнішніх позик у покритті дефіциту бюджету, дефіцит бюджету, обсяг іноземної валюти відносно гривневої маси в національній валюті, обсяг іноземної валюти в готівковій формі щодо обсягу готівкової гривні, грошова маса М2 – показник монетизації, частка імпорту у внутрішньому споживанні.

© Чернятевич Я. В.

Site Footer