Ознаки державного управління

ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – специфічні властивості, серед яких:

а) є видом управлінської діяльності;

б) має юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер;

в) здійснюється постійно, безперервно і планово;

г) є організаційним уособленням горизонтальних і вертикальних зв’язків;

д) забезпечується системою гарантій;

е) у разі порушень при його здійсненні настає юридична відповідальність.

© Дубенко С.Д.

Site Footer