Криза адміністративно-територіального утворення (АТУ)

КРИЗА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ

(АТУ) – критичний стан АТУ, що виникає внаслідок радикального загострення суперечностей у функціонуванні його ключових елементів як соціально-економічної системи або втрати їх збалансованої взаємодії, характеризується виходом АТУ на рівень системного дискомфорту, що супроводжується стійким невиконанням завдань соціально-економічного розвитку території, відчутним зниженням рівня та якості життя громадян, обмеженими ресурсними, зокрема часовими, можливостями органу управління досягати встановлених цілей, внаслідок чого і з огляду на неможливість руйнування об’єкта і суб’єкта управління АТУ держава вживає антикризових заходів: адміністративних (зміна керівництва), політичних (перевибори представниць-кого органу місцевої влади), фінансово-економічних (фінансово-економічне оздоровлення території) тощо.

© Шаров Ю.П.

Site Footer