Демократична культура

ДЕМОКРАТИЧНА КУЛЬТУРА – сукупність системно упорядкованих діяльнісних стереотипів громадян або їх спільноти виходячи з парадигмально відповідних своєму часу установок, вільно-го вибору і реалізації співрозмірних життєвих позицій, які не суперечать єдності задуму та інтересам усієї спільності соціального співжиття.

© Голубь В.В.

Site Footer