4.3.4. Включення суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Будь-яке новостворене підприємство повинно бути включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ). Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи необхідно звернутися до територіального органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства.

Відповідно до законодавства для включення до ЄДРПОУ подаються такі документи:

1) заповнена облікова картка встановленого зразка;

2) копія реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію в органах державної реєстрації за місцезнаходженням суб´єкта;

3) документ, що засвідчує внесення плати за включення до ЄДРПОУ.

Облікову картку Ви можете отримати в територіальному органі державної статистики. Копію реєстраційної картки потрібно одержати в органі державної реєстрації (прослідкуйте, щоб на цій копії проставили відмітку органу державної реєстрації).

З практики відомо, що орган державної статистики, крім зазначених документів, може вимагати копії статуту або інших установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію.

Довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України територіальний орган державної статистики видасть Вам за запитом протягом п´яти днів. Термін отримання довідки з ЄДРПОУ залежить від розміру плати за послуги, який у різних регіонах є різним.

Зверніть увагу на те, що під час реєстрації в органі державної реєстрації Вашому підприємству був присвоєний ідентифікаційний код, який зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію. У територіальному органі державної статистики видається довідка про включення до ЄДРПОУ, у якій, крім ідентифікаційного коду, вказуються коди класифікаційних ознак підприємства.

Присвоєний ідентифікаційний код зберігається за підприємством протягом усього періоду його існування. Використання коду є обов´язковим у звітних та облікових документах усіх видів. Органи державної податкової служби цілком обґрунтовано вважають недійсними звіти, декларації, розрахунки й платіжні доручення підприємств і не приймають цих документів, а органи державної митної служби не проводять декларування та митного оформлення суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності — резидентів України, якщо в документах немає ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ та довідки про включення до нього.

Протягом п´яти днів після включення Вашого підприємства до ЄДРПОУ територіальний орган державної статистики подасть відповідному органові державної податкової служби відомості щодо Ваших реєстраційних даних.

Site Footer