Аксіологія публічного управління

АКСІОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – 1) наука про ціннісні засади публічного управління, учення про природу духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язок між собою і з соціальними, культурними чинниками та особистістю людини; 2) процес досягнення національних цілей, інтересів і цінностей через державні інститути з дотримання принципу відповідальності та підвищення правосвідомості (правовий вимір); забезпечення взаємодії всіх гілок влади, державного апарату та місцевої влади, зв’язку держави і громадськості в цілому (політичний вимір); досягнення професіоналізму та прозорості в публічно-управлінській діяльності при збереженні таких ціннісних ознак, як моральність і толерантність (організаційний вимір).

© Козаков В.М.

Site Footer