Демонстрація політична

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА –

1) форма політичної участі у вигляді масової ходи з метою вираження суспільно-політичних настроїв (підтримки або протесту) щодо дій та рішень політичного суб’єкта (державної влади, правлячої еліти, політичного лідера, соціальної спільноти, іншої держави тощо); 2) форма політичного протесту, що характеризується активною участю громадян, і спрямована на привернення суспільної уваги та (або) провокування відповідної реакції контрсуб’єкта; 3) організоване публічне виявлення суспільних настроїв із використанням під час руху плакатів, транспарантів та інших засобів наочної агітації.

© Мамонтова Е.В.

Site Footer