Експерт політичний

ЕКСПЕРТ ПОЛІТИЧНИЙ – 1) особисто не зацікавлений у кінцевому результаті політики, висококваліфікований фахівець, запрошений чи найнятий за винагороду для висловлення кваліфікованої думки при прийнятті відповідальних рішень суб’єктами політичного процесу; 2) особа, яка проводить політичну експертизу (фахове дослідження публічної політики, з метою отримання зацікавленими сторонами відповідей на запитання, які вимагають спеціальних знань).

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer