Інституційні ресурси публічного управління

ІНСТИТУЦІЙНІ РЕСУРСИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – сукупність сталих засобів, що забезпечують цілісне самостійне здійснення завдань функціонування системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на задоволення соціальних, економічних, політичних, культурних та інших потреб суспільства в цілому або його частини виходячи з єдності публічних інтересів та доцільності узгодження управлінського впливу з метою посилення його дієвості.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer