Кластерна політика

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій у певній сфері, спрямованих на формування і розвиток певних кластерів (див. кластер) у визначений період часу. К.п. може формуватися на національному, регіональному та місцевому рівнях.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer