Мирні зібрання

МИРНІ ЗІБРАННЯ –

вияв безпосередньої демократії, право громадян збиратися мирно, без зброї проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Право людини на мирні зібрання закріплено багатьма міжнародними документами. Основними з них є Загальна декларація прав людини 1948 р. та Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., яка ратифікована Україною в 1997 р. В Україні право на мирні зібрання гарантовано ст. 39 Конституції України. Однак перелік форм мирних зібрань, наведений у Конституції України не є вичерпним.

© Пухкал О.Г.

Site Footer