Механізми публічного адміністрування

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – розгалужена система різних принципів, форм, методів та інструментів здійснення процесу публічного адміністрування кожним з органів публічного адміністрування та цільові механізми публічного адміністрування, через які суб’єкт публічного адміністрування за допомогою конкретного набору способів, методів або важелів впливає на об’єкт чи групу об’єктів адміністрування для досягнення певної мети. Можуть бути виділені державні механізми публічного адміністрування, механізми здійснення публічного адміністрування через систему місцевого самоврядування та механізми взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування.

© Коротич О.Б.

Site Footer