Багаторівнева політика

БАГАТОРІВНЕВА ПОЛІТИКА – система заходів, засобів, узгоджених дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших акторів різних рівнів (наднаціонального, національного, регіонального, місцевого), що забезпечує досягнення спільно визначених цілей у певній сфері чи галузі суспільного життя на певний період часу.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer