Організаційне нормування

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ НОРМУВАННЯ –

метод управління, що реалізується через установлення нормативів, які уточнюють межі будь-якої діяльності, параметри технічних і економічних процесів: правила внутрішнього розпорядку; роз-міри амортизаційних відрахувань; норми керованості; норми витрат електроенергії, сировини; норми тривалості робочого дня; терміни впровадження нової техніки; мінімальні розміри оплати праці; норми чисельності працівників; виплати дивідендів акціонерам тощо.

© Жадан О.В.

Site Footer