Аналіз публічної політики

АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ –

розроблена на основі методології деталізації і фрагментації система процедур організаційно-технічного характеру, що спрямована на отримання науково об-ґрунтованої інформації щодо процесів вироблення програм публічної політики, зорієнтованих на досягнення суспільно значимих цілей та вирішення суспільно важливих завдань у державі. Інструменти, що використовуються в А.п.п., – від прийомів обробки даних до аналітичних стратегій, дають змогу вирішувати як теоретико-пізнавальні, так і практичні завдання щодо формування засад ефективної публічної політики. Теоретико-фундаментальним виміром аналізу є діяльність, спрямована на перевірку знань, які утворилися в результаті опрацювання інформації з метою встановлення її істинності. Предметом такого аналізу є структура публічної політики. Крім описового А.п.п., існує прикладний А.п.п. Його характерною ознакою є наявність системи процедур, спрямованих на опрацювання інформації в процесі вироблення публічної політики. Предметом такого аналізу є проблема, що спонукає до публічної дії та вироблення програми політики узгодження, втручання і реалізації.

© Телешун С.О.

Site Footer