Бюджет об’єднаної територіальної громади

БЮДЖЕТ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – 1) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування території громади, протягом бюджетного періоду; 2) фонд фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній території об’єднаної територіальної громади; 3) фінансова база відповідної об’єднаної територіальної громади для забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров’я тощо, відповідно до стратегічного плану розвитку території.

© Бліщук К.М.

Site Footer