Інформаційна атака

ІНФОРМАЦІЙНА АТАКА – акт агресивного застосування учасником протистояння комунікативних, психологічних, нейролінгвістичних, мережевих та цифрових засобів інформаційної війни з метою ураження об’єкта проведення інформаційної операції. Об’єктами І.а. можуть виступати країни, органи публічної влади, державні та приватні установи, підприємства, організації, об’єднання, військові формування, соціальні групи, співтовариства та окремі громадяни.

© Карпенко О.В.

Site Footer