Культурна дипломатія

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ –

1) система заходів у рамках офіційної дипломатичної діяльності, що спрямована на поширення інформації щодо пріоритетів, цілей та здобутків національної культури в інших країнах світу, встановлення комунікації та взаєморозуміння між країнами за допомогою обміну мистецькими та культурними практиками, налагодження міждержавного діалогу в культурній сфері для запобігання етнонаціональним конфліктам; 2) мережева неформальна взаємодія діячів сфери науки, освіти, культури, мистецтва, спорту з різних країн, яка сприяє встановленню етнокультуного порозуміння, налагодженню міжкультурної комунікації.

© Овчаренко С.В.

Site Footer