Мотивація персоналу в системі публічної служби

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ має

гармонійно сполучати матеріальні й духовні засоби впливу на особистість службовця, сприяти створенню внутрішньо узгодженої системи організаційних і психологічних засобів активізації керівного персоналу і реалізації цієї системи на високому професійному рівні. Мотивація включає різноманітні елементи і мотиви, ураховує вплив на кожного службовця різноманітних політичних, соціально-економічних, культурних та інших змін, що відбуваються в українському суспільстві та зорієнтована на розвиток творчого потенціалу й здібностей службовців, їх ініціативи, партнерські відносини в колективі, узгодженість інтересів особистих з інтересами організації.

© Бублій М.П.

Site Footer