Нематеріальна культурна спадщина

НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА – 1) традиційні форми культурного самовираження певної спільноти, які функціонують у постійному відтворенні і не мають певного речового закріплення або втрачають сенс, зникають без постійного практикування (обряди, побутові звичаї, ремісні навички, спів, танці, усні перекази тощо); 2) визначення, що надано в “Конвенції із захисту нематеріальної культурної спадщини” (ЮНЕСКО): “звичаї, форми представлення і вираження, знання і навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти і культурні простори, визнані співтовариствами, групами і, в деяких окремих випадках, особами як частина їхньої культурної спадщини”.

© Овчаренко С.В.

Site Footer