Госпітальний округ

ГОСПІТАЛЬНИЙ ОКРУГ – територіальне та функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я України, яке утворене з кількох районів та об’єднане в одну мережу за принципом доступності, щільності та чисельності населення, наявності готових лікувальних закладів, усталених шляхів доставки пацієнтів та дорожнього сполучення, що забезпечить надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню певної території і дасть змогу оптимізувати ви-трати на утримання численних лікарень. Один Г.о. передбачає обслуговування не менше ніж 120-200 тис. населення, досяжність у радіусі 60 хв або 60 км. Адміністративним центром Г.о. є населений пункт з населенням чисельністю понад 40 тис. осіб.

© Кризина Н.П.

Site Footer