Антидискримінаційний план

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ПЛАН – документ, у якому зафіксовані завдання перед органами публічного управління та засоби їх вирішення, які передбачають спрямовану зміну ситуації щодо подолання або недопущення обмеження (утиску) прав людини: соціальних, політичних, економічних, культурних, інших прав – окремих осіб або цілих спільнот на основі кольору шкіри, національності, соціального походження, мови, віку, статі, релігійних та політичних переконань, фізичних і розумових вад тощо. А.п. повинен мати певний порядок, послідовність ужиття визначених на конкретний період заходів, змісту, обсягу, методів, засобів, послідовності та строки виконання.

© Миколайчук М.М.

Site Footer