Національна ідея

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ – 1) духовна основа життєдіяльності нації, система соціокультурних координат, яка задає їй світоглядні та цілепокладаючі орієнтири, визначає ціннісні орієнтації; 2) концентрований вираз прийнятного для суспільства гуманістичного ідеалу суспільної організації; 3) чітко сформульований спільний інтерес абсолютної більшості громадян, який об’єднує їх на шляху до спільної мети; 4) спільна мета і довгострокова стратегія розвитку суспільства, ядро, навколо якого інтегруються поліетнічна або моноетнічна спільноти; 5) основа ідеології державо-творення, ідея, яка відображає головний національний інтерес і задає розвиткові країни оптимальний напрям у сьогоденні і на майбутнє.

© Карлова В.В.

Site Footer