Ініціатива населення у публічному управлінні

ІНІЦІАТИВА НАСЕЛЕННЯ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – трансформування особистих інтересів людей в інтереси громади – заінтересованість членів громади в організації власними силами життєдіяльності на місцевому рівні, відстоюванні і захисті своїх прав, свобод та законних інтересів у контексті реалізації соціально-економічних, духовних, екологічних, побутових, культурних інтересів усієї громади. Формування ініціативи населення відбувається через розвиток приватної власності як передумови економічної незалежності, гідності, переконаності людини у відстоюванні своїх прав, свобод та законних інтересів.

© Дробот І.О.

Site Footer