Діяч політичний (політик)

ДІЯЧ ПОЛІТИЧНИЙ (ПОЛІТИК) –

суб’єкт політики, діяльність якого безпосередньо пов’язана з реалізацією завдань і функцій держави, досягненням політичних цілей з урахуванням політичних інтересів, потреб, політичної волі. Д.п. у процесі політичної діяльності приймає рішення, спрямовані на реалізацію політичних цілей і завдань розвитку системи управління в державі.

© Газізов М.М.

Site Footer