Землеустрій

ЗЕМЛЕУСТРІЙ – сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, що вживаються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

© Дехтяренко Ю.Ф.

Site Footer