Інтегрований орган публічного управління

ІНТЕГРОВАНИЙ ОРГАН ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – орган, що ситуаційно утворюється представниками державної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства (бізнесу, науки, громадськості) для вирішення поточних питань чи проблем та справляння в подальшому управлінського впливу на імплементацію прийнятих рішень (наприклад: робоча група, комісія, центр тощо); членами І.о.п.у. для проведення, наприклад регіонального форсайту, мають бути представники регіональних органів державної та місцевої влади, які разом з представниками громадянського суспільства (науки, бізнесу, громадських організацій, населення) приймають остаточні управлінські рішення за його результатами, на підставі яких справляється їх вплив на регіональний розвиток, формування та впровадження в регіональну практику нових програм, інтелектуальних, технологічних та інших продуктів.

© Цедік М.Г.

Site Footer