Корупційний ризик

КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК – наявність умов, обставин організаційного, правового та іншого характеру, які призводять до вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, по-в’язаних з корупцією. Виникнення К.р. може бути пов’язане як із загальними недоліками створення та функціонування публічної адміністрації (наприклад, коли посадова особа органу державної влади наділена дискреційними повноваженнями), так і з внутрішніми вадами організації роботи державного органу (наприклад перебування працівника в потенційному конфлікті інтересів або наявність у нього реального конфлікту інтересів).

© Ковальова Т.В.

Site Footer