Екологічна політика

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА – сукупність дій і заходів, що здійснюються уповноваженими органами держави, спрямованих на забезпечення екологічних потреб населення країни, підтримку екологічної безпеки та раціональне природокористування, охорону і відтворення природних ресурсів.

© Мороз В.В.

Site Footer