Інститути громадянського суспільства

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – суб’єкти громадської взаємодії, які наділені правами та обов’язками щодо захисту й реалізації своїх легітимних інтересів, і які в процесі своєї діяльності формують суспільні відносини, спрямовані на подальшу розбудову громадянського суспільства та на участь в управлінні державними справами, зокрема у формуванні та реалізації державної/публічної політики. Сьогодні в Україні до таких соціальних інститутів на законодавчому рівні віднесено: громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні та релігійні організації, органи самоорганізації населення, незалежні засоби масової комунікації та інші непідприємницькі товариства й установи.

© Пухкал О.Г.

Site Footer