Автономія ЗВО

АВТОНОМІЯ ЗВО – 1) самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, установлених законодавством; 2) право закладу вищої освіти приймати рішення щодо академічних (освітні програми і навчальні плани, методи викладання, дослідження, кількість студентів та навчальних дисциплін, критерії набору, мова викладання тощо), фінансових (фінансова політика закладу, розподіл коштів, розпоряджання ресурсами закладу, оплата праці тощо), організаційних (внутрішня організація навчального закладу, його структура, статут, вибори, процес прийняття управлінських рішень тощо), кадрових (відбір кадрів, кар’єрне просування, мотивування працівників тощо) питань.

© Гаєвська Л.А.

Site Footer