Комплексність процесів розвитку

КОМПЛЕКСНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ – сутнісна характеристика поняття і параметрів. Ґрунтується на врахуванні низки законів економічної організації, які виражають сталі й суттєві зв’язки між елементами, що є рушійними силами розвитку: закон синергії, закон цілісності, закон появи в організаціях спільної мети, закон поетапного розвитку, закон самозабезпечення, закон необхідного різноманіття, закон зворот-ного зв’язку та ін. К.п.р. забезпечується поєднанням усіх законів і врахуванням їх ролі суб’єктами господарювання, узгодженням їх інтересів з інтересами територіальної спільноти в цілому при використанні спільного ресурсного потенціалу, що формує умови внутрішньої рівноваги і скоординованості розвитку всіх складових.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer