Вакантна посада державної служби

ВАКАНТНА ПОСАДА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – незаміщена або вакантна посада державної служби, яка заміщується особою, здатною професійно виконувати посадові обов’язки, на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. Інформація про В.п.д.с. встановлюється в ст. 23 Закону України “Про державну службу”, а також Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, і в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Стаття 24 Закону України “Про державну службу” передбачає обов’язкове скорочення вакантних посад державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс.

© Федоренко В.Л.

Site Footer