Гендерне спрямування

ГЕНДЕРНЕ СПРЯМУВАННЯ – стратегія, що полягає в упровадженні проблематики рівності статей на всіх рівнях суспільства шляхом організації системи її врахування під час прийняття політичних рішень та розроблення публічної політики. Концепція Г.с. з’явилася в різних міжнародних документах після третьої Всесвітньої конференції ООН щодо становища жінок (Найробі, 1985 р.). У 1986 р. було прийнято Резолюцію про роботу Комісії ООН щодо становища жінок, відповідно до якої в програми соціально-економічного розвитку було ви-рішено включити перспективні стратегії. Комісія звернулася до всіх організацій у системі ООН, у тому числі до регіональних комісій і спеціалізованих агентств, з проханням розробити загальну стратегію щодо проблеми рівності статей і впровадити її у свої довготермінові програми. Рада Європи організувала групу фахівців з питань гендерної рівності, яка розробила концептуальні засади й методологію Г.с.

© Рудік О.М.

Site Footer