Методи державного управління

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – офіційні способи і прийоми управлінських ситуацій, використання правових, організаційних, мотиваційних та інших форм впливу на свідомість і поведінку людей відповідно до компетенції суб’єкта управління і в установленому порядку. Це усвідомлений спосіб внутрішньої організації змісту пізнавальної та практичної діяльності, що забезпечує досягнення запланованого результату.

© Приходченко Л.Л.

Site Footer