Інновація абсолютна (у сфері розвитку територіальних громад)

ІННОВАЦІЯ АБСОЛЮТНА (У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД) – 1) суспільне благо, що створено вперше і є унікальним протягом певного періоду часу; 2) результат реалізації інноваційного проекту, який має на меті створення нового суспільно значущого (соціально- та економічно корисно-го) продукту, що не має аналогів у світі, і такого, що можна запатентувати. Згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність” до таких продуктів відносять новостворені технології, послуги, матеріальні та духовні блага тощо. До цього переліку слід додати і нові підходи, парадигми, концепції, а також нові розробки методологічного та методичного характеру: моделі, структури, методики, алгоритми, управлінські системи в цілому, які можна розглядати як управлінські інновації.

© Чикаренко І.А., Шаров Ю.П.

Site Footer