Неприбуткова громадська організація

НЕПРИБУТКОВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ – громадська організація, у статуті якої, відповідно до вимог Податкового кодексу України, передбачено заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління і пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Н.г.о. використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

© Миколайчук М.М.

Site Footer