Громадська антикорупційна експертиза

ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА – аналітичне дослідження та оцінювання громадськими експертами чинних нормативно-правових актів або їх проектів, що проводяться з метою виявлення корупціогенних факторів, які призводять або можуть призводити до вчинення корупційних правопорушень. Г.а.е. проводиться за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб, громадських рад, утворених при органах виконавчої влади або при органах місцевого самоврядування. За результатами Г.а.е. готуються експертні висновки та рекомендації щодо усунення виявлених корупціогенних факторів. Експертні висновки й рекомендації підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) нормативно-правового акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у цій сфері.

© Літвінов О.В.

Site Footer