Індикатори економічної безпеки

ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції у сфері економічної безпеки. Розрізняють: 1) оптимальні значення індикаторів – інтервал величин, у межах яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів в економіці;

2) порогові значення індикаторів – кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в економіці;

3) граничні значення індикаторів – кількісні величини, порушення яких спричиняє загрозливі процеси в економіці.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer