Інституційно-правове забезпечення в системі публічного управління

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – формування на базі інституційно-правових принципів, форм, методів тощо такої взаємодії між суб’єктами публічного управління в процесі досягнення суспільно необхідних цілей, сформованих на основі волевиявлення громади, що спрямовується на задоволення потреб громади як об’єкта управління. У зміст поняття І.-п.з.с.п.у. включається також комплекс заходів, на основі яких управлінські рішення і дії набувають характеру встановлення та застосування правових норм і які спрямовані на створення умов для ефективного функціонування публічного управління як системного явища. І.-п.з.с.п.у. здійснюється на певних часових етапах, що об’єднуються у фази, у відповідних сферах суспільного життя і на різних його рівнях.

© Кушнір М.О.

Site Footer