Створення ефективних механізмів відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої підзаконними нормативно-правовими актами органів влади

На сьогодні фактично існує лише судовий порядок скасування незаконних підзаконних нормативно-правових актів з подальшою можливістю вимагати відшкодування шкоди, що була завдана їх дією. В адміністративному порядку підзаконний акт може бути визнаний нечинним або скасований за формальними ознаками лише рішенням Міністерства юстиції України. Водночас, існує необхідність запровадження і адміністративного порядку скасування незаконних нормативних актів з подальшим відшкодуванням шкоди (крім дискреційних актів). Для цього необхідно запровадити жорсткий механізм прийняття/зміни/скасування підзаконних нормативно-правових актів. Вони можуть бути прийняті/змінені/скасовані або на підставі змін до нормативного акта вищого рівня, що вступили в дію і вимагають перегляду саме цього під- законного акта, або внаслідок прийняття рішення про його незаконність.

У випадку прийняття рішення про незаконність підзаконного акту в обов’язковому порядку повинно прийматися рішення про оцінку шкоди, завданої цим актом і про виплату відшкодування потерпілим. Таким чином, органи влади будуть зобов’язані оцінювати шкоду і виплачувати відшкодування в усіх випадках, коли вони змінюють/від- міняють підзаконні нормативно-правові акти не на підставі зміни нормативних актів вищого рівня, якщо, звичайно, була заподіяна шкода.

Постраждала особа має право вимагати відшкодування шкоди, що спричинена застосуванням нормативно-правового акта у випадку, коли цей акт суттєво порушує права особи і уповноважений орган скасував такий акт або відмінив відповідну норму цього акта. Упущена вигода, шкода і збитки, завдані реалізацією цього нормативно-правового акта або відсутністю нормативно-правового акта дають право вимагати компенсацію у випадку, якщо це передбачено відповідним законом. Водночас такий підхід не відміняє відповідальності за шкоду, спричинену рішеннями або діями, що були реалізовані на виконання нормативноправового акта, що був змінений або скасований, в тому числі, у випадку визнання акта таким, що не відповідає законодавству.

Site Footer