Ключові показники результативності в системі публічної служби

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ – інструмент управління персоналом, що використовується для аналізу результативності діяльності співробітників.

Ключові показники результативності – система показників, що дає змогу аналізувати рівень досягнення поставлених цілей як самого органу публічної влади, його структурних підрозділів, так і окремих співробітників. Ключовий показник можна розглядати через сукупність вимірюваних кількісних та/ або якісних індикаторів/параметрів, які дають змогу оцінити прогрес у виконанні державним службовцем визначених завдань, вибраних для оцінки ефективності його діяльності у звітному періоді. К.п.р.с.п.с. використовується для підвищення ефективності стимулювання та мотивації співробітників органів публічної влади.

За допомогою ключових показників результативності вимірюються результати та витрати, вони можуть використовуватися як елементи планування та контролю діяльності співробітників. Такі показники є індивідуальними для кожного органу публічної влади, оскільки стратегія розвитку цих органів залежить від конкретних зовнішніх та внутрішніх умов кожного з них.

© Пахомова Т.І.

Site Footer