Політична воля

ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ – 1) реалізація політичним суб’єктом власних політичних інтересів та уподобань шляхом впливу на політичну ситуацію чи владу; 2) прагнення до послідовної реалізації поставлених цілей і завдань, дотримання намічених програм і задекларованих принципів за рахунок реалізації обраної стратегії в політичній системі суспільства.

© Клешня Г.М., Орденов С.С.

Site Footer